joi, 10 aprilie 2014

Organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2013-2014

Calendarul de desfasurare a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, in anul scolar 2013-2014, prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

Evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a se desfasoara in anul scolar 2013-2014 in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2010-2011 prevazuta in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4801/2010 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2010-2011, si cu prevederile prezentului ordin.

Programele pentru disciplinele la care se sustine evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2013-2014, altele decat cea mentionata la alin. (1), sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4801/2010 .

luni, 7 aprilie 2014

Calendarul Evaluarii Nationale 2014 pentru absolventii clasei a VIII-a

Ministrul educatiei a aprobat prin Ordinul privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale , Calendarul de desfăşurare a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, in anul scolar 2013-2014.

Evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a se desfasoara dupa Metodologia de organizare si evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2010-2011 prevazuta in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4801/2010 privind organizarea si
desfasurarea evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2010-2011, si cu prevederile prezentului ordin.

13 iunie 2014 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
16-18 iunie 2014 Înscrierea la Evaluarea Naţională
23 iunie 2014 Limba şi literatura română - probă scrisă
24 iunie 2014 Limba şi literatura maternă - probă scrisă
25 iunie 2014 Matematica - probă scrisă
27 iunie 2014 Afişarea rezultatelor (până la ora 16)
27 iunie 2014 Depunerea contestaţiilor (orele 16 - 20)
28 iunie-30 iunie 2014 Rezolvarea contestaţiilor
1 iulie 2014 Afişarea rezultatelor finale după contestaţii